Szkolenia okresowe BHP

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „ZM” w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
  1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godzin – 27.06.2022 r. godzina 9:00
  2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych – 8 godzin – 27.06.2022 r. godzina 9:00
  3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych – 16 godzin – 27-28.06.2022 r. godzina 9:00
  4. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami i pracodawców – 16 godzin –  27-28.06.2022 r. godzina 9:00
  5. Szkolenie okresowe BHP dla służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb – 32 godziny – 27-30.06.2022 r. godzina 9:00