Szkolenie nt. wprowadzania organizacji ruchu na drodze

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji serdecznie zaprasza na szkolenie na temat: „Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja” które odbędzie się 05.12.2019 r. w siedzibie RF SNT NOT ZM w Legnicy ul. Złotoryjska 87, od godz. 9.00 – 15.00.

Prowadzący szkolenie dr/inż. Jonatan Hasiewicz – radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego

Grupa dedykowana:
 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Cel szkolenia:
 • • Zrozumienie procedur wprowadzania organizacji ruchu,
 • • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu,
 • • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy wprowadzaniu organizacji ruchu,
 • • Rola projektanta organizacji ruchu we wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • • Niezgodność zatwierdzonej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w stałej organizacji ruchu,
 • • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w czasowej organizacji ruchu,
 • • Egzekwowanie prawidłowego wprowadzenia organizacji ruchu.
 • • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.
UWAGA!

Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu (tworzenia, wykonywania, projektowania). Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego, stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 400,00 zł (zw. VAT).

W przypadku skierowania więcej niż jednej osoby koszt ten wynosi: 380,00 zł (zw. VAT).

Do pobrania: