Szkolenie „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2022 – 2023 roku przepisów prawnych”

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zaprasza na Seminarium na temat:

„Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2022 – 2023 roku przepisów prawnych”.

Data: 20.01.2023r., godz. 9.00 -15:00

Miejsce: siedziba RF SNT NOT ZM w Legnicy, ul. Złotoryjska 87

Cena: 490zł brutto/os. Szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a Ustawy o podatku od towarów i usług.

  • Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 40 zł/os.

Seminarium adresowane jest do:

  • Dyrektorów/naczelników/kierowników/pracowników – urzędów/starostw powiatowych zajmujących się sprawami wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, a także sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców/ kierowców;
  • Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców/ kierowców;

Prowadzący: Tomasz Piętka – ekspert w dziedzinie uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców.

Do pobrania: