Szkolenie z procedury zmiany organizacji ruchu po 01 lipca 2016 roku

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:„Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach po 01 lipca 2016 roku”, które odbędzie się 11.06.2019 r.  od godz. 9.00 – 15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG SA w Legnicy, pl. Wolności 4 (budynek C).

Prowadzący szkolenie dr/inż. Jonatan Hasiewicz – radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego

Grupa dedykowana:
 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Cel szkolenia:
 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi: 460,00 zł brutto.

W przypadku skierowania więcej niż jednej osoby koszt ten wynosi: 410,00 zł brutto

Do pobrania: