V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich organizowany wraz z XXVII Kongresem Techników Polskich

Serdecznie zapraszamy,

Weź udział w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich organizowanym wraz z XXVII Kongresem Techników Polskich i zarejestruj się na stronie: https://rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2022/index

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na kolejne spotkanie.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy Razem”. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP oraz XXVII KTP odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską.

Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Więcej na stronie: https://www.szip.org.pl/

Bądź uczestnikiem tego wydarzenia!

Zapraszamy do rejestracji!