XI Konferencja Transportu Drogowego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XI Konferencję transportu drogowego Zagłębia Miedziowego pt. ”Automobilność na drogach”, która odbędzie się 22 czerwca 2018 r. w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach z prezentacją pojazdów.

Temat przewodni konferencji to zagadnienia dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie automobilności i paliw alternatywnych na świecie, wprowadzenia do przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. zarządców dróg, przewoźników drogowych, organów wydających uprawnienia przewozowe. Główny cel konferencji to omówienie przepisów dotyczących Ustawy o automobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018r. Omówienie zagadnień i obowiązków do wdrożenia wynikających z przepisów ustawy.

Konferencja organizowana jest przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział Zagłębia Miedziowego.

Serdecznie zapraszamy!