Gala XL Dni Nauki i Techniki

40 ROCZNICA DNI NAUKI I TECHNIKI

Każdego roku Rada Federacji SNT NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy organizuje cieszące się ogromną frekwencją i popularnością Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego.

Rok 2016 jest rokiem szczególnym, ponieważ Dni Nauki i Techniki organizowane zostają po raz czterdziesty.

Imprezy, konferencje, seminaria i szkolenia odbywające się w ramach Dni Nauki i Techniki organizowane są przez zrzeszone w RF SNT NOT ZM w Legnicy Stowarzyszenia  i co roku  znajdują wielu odbiorców.

Podczas inauguracji Dni Nauki i Techniki rozstrzygany zostaje konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego. Konkurs ten ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób, propagowanie myśli naukowo-technicznej oraz promocję wybitnych rozwiązań, jak również popularyzowanie nagrodzonych prac i ich twórców.

Corocznie z okazji Dni Nauki i Techniki Rada FSNT NOT ZM wydaje biuletyn informacyjny zawierający program imprez, opis nagrodzonych w konkursie Mistrza Techniki rozwiązań i ich twórców oraz informacje na temat działalności Rady i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz współorganizatorów przedsięwzięcia.

Do udziału w konkursie Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego zgłaszanych jest od kilku do kilkunastu nowatorskich rozwiązań. Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne, zastosowane w praktyce osiągnięcia we wszystkich dziedzinach techniki w tym przede wszystkim dotyczące: konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz nowych wyrobów i materiałów, procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.

Celem, jaki stawiamy sobie organizując Dni Nauki i Techniki jest przede wszystkim pobudzenie techniczno-ekonomicznego rozwoju regionu, oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie, przedsiębiorcami zainteresowanymi ich wdrożeniem a przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.

W roku bieżącym RF SNT NOT ZM w Legnicy, jako Reprezentacja Rad FSNT NOT Dolnego Śląska, miała okazję rozstrzygać również Dolnośląski Konkurs Mistrza Techniki

W tym roku uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 21 października, w Hotelu Qubus o godz. 13:30.

Dolnośląski Mistrz Techniki:
 1. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, „Technologia przetwarzania mineralnego surowca wolframowego – szelitu, do koncentratu wolframowego”. Autorzy:
  • Ryszard Chamer
  • Ewa Szydłowska – Braszak
  • Zygmunt Kurek
  • Arkadiusz Szpakowski
 2. EBS Ink – Jet Systems Poland Sp. z o.o., „Atrament do drukarek INK – JET LCP, przeznaczony do trwałego znakowania gorących odlewów aluminiowych, w całym procesie obróbki termicznej (temperatura 600 °C)”. Autorzy:
  • Andrzej Puszyński
  • Mirosław Wira
  • Aldona Szadowiak – Adrian
  • Agata Sztadilów
Dolnośląski Wicemistrz Techniki:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, „Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami mielenia MillVis”. Autorzy:
  • Witold Pawlos
  • Marek Jach
  • Elżbieta Krawczyk
  • Zdzisław Habel
 2. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, „Nowatorska technologia lutowania twardego prętów stojana generatorów dużej mocy wytwarzanych w ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wrocławiu”. Autorzy:
  • Edward Chlebus
  • Zbigniew Mirski
  • Kazimierz Granat
  • Grzegorz Ziółkowski
  • Tomasz Krause
  • Arkadiusz Toporczyk
  • Maciej Nowak
  • Konrad Lickiewicz
Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego:
 1. Mine Master Sp. z o.o. w Wilkowie, „Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR”. Autorzy:
  • Lesław Ostapów
  • Ryszard Makuchowski
  • Robert Rak
  • Mariusz Młyńczak
  • Adam Dumicz
  • Łukasz Pitera
  • Zbigniew Charytoniuk
  • Kamil Chrzanowski
  • Michał Urbański
 2. 2. KGHM ZANAM S.A., „Wozy Strzelnicze typu: WS-151 (wysokość wozu 1,5m), WS-171 (wysokość wozu 1,7m)”. Autorzy:
  • Bogusław Tarnawczyk
  • Łukasz Żyła
  • Ireneusz Marcinowicz
  • Jan Grzebinoga
  • Jerzy Głód
  • Krzysztof Okrent
Wicemistrz Techniki Zagłębia Miedziowego:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, „Inteligentny system w zakładach przeróbczych oparty o nowoczesne zastosowanie automatyki przemysłowej”. Autorzy:
  • Witold Pawlos
  • Marek Jach
  • Zdzisław Habel
  • Jarosław Prętki
  • Małgorzata Krzemińska
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, „ Automatyczne pomiary przemieszczeń podłoża zapór obiektu Żelazny Most z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych: światłowodów (fibre – optic sensors) i miniaturowych urządzeń elektromechanicznych MEMS (micro-electro-mechanical system)”. Autorzy:
  • Krzysztof Janicki
  • Paweł Stefanek
Wyróżnienia:
 1. 1. KGHM ZANAM S.A., „Efektywny przenośnik taśmowy typu E1000 / 250 oraz systemy monitorowania i zdalnego sterowania”. Autorzy:
  • Dariusz Kubiak
  • Wojciech Proć
  • Zdzisław Kotowicz
  • Jacek Proć
  • Krzysztof Kiercul
  • Henryk Culer
  • Marcin Sadowski
  • Daniel Bajus
  • Sebastian Józefowicz
  • Andrzej Rożek
  • Adam Godek
  • Lech Gładysiewicz
  • Robert Król
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”, „Napęd zwrotny – dodatkowe wspomaganie przenośnika taśmowego, szczególnie przenośnika L-254 O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”. Autorzy:
  • Piotr Gromadzki
  • Roman Sawicki
 3. PWSZ im. Witelona w Legnicy, „Wpływ wielokrotnego przetworzenia tworzywa sztucznego na proces wtrysku”. Autor:
  • Paweł Korczyński

Gratulujemy!