Gala XLI Dni Nauki i Techniki

W dniu 9 czerwca 2017 r. w PWSZ im. Witelona w Legnicy, przy współorganizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  oraz Związku Pracodawców Polska Miedź, a także dzięki pomocy sponsorów – Fundacja KGHM Polska Miedź,  ELSUR, KGHM ZANAM S.A., Mine Master Sp. z o.o., URBEX Sp. z o.o., HPR Sp. z o.o., Energetyka Sp. z o.o., REMY Sp. z o.o. AS-BUD PLUS,  odbyła się inauguracji tegorocznych Dni Nauki i Techniki. W ramach XLI Dni Nauki i Techniki odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Odznak Honorowych NOT i nagród za udział w konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” zorganizowanym przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy.

Odznaki Honorowe wręczali: Pan Tadeusz Pawłowski – Wiceprzewodniczący FSNT NOT w Warszawie oraz Przewodniczący RF SNT NOT „ZM” – Marek Szczerbiak.

Odznaki Honorowe NOT przyznane zostały następującym osobom:
 • Jerzy Tenerowicz (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)
 • Edward Jaroszewicz (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)
 • Andrzej Katulski (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)
 • Paweł Markowski (Złota Odznaka Honorowa NOT)
 • ks. Jan Mateusz Gacek (Złota Odznaka Honorowa NOT)
 • Jan Kowalski (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 • Andrzej Niechwiej(Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 • Edward Skorupa (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 • Kamilla Słowikowska (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 • Jerzy Zając (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki. Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Mistrza Techniki za rok 2016 otrzymały dwa zespoły:

Tytuł Mistrza Techniki otrzymały zespoły:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System monitoringu ładunku chlorków i siarczanów zawartych w wodach kopalnianych, pochodzących z odwodnienia kopalń KGHM Polska Miedź S.A.” Autorzy:
  • Matylda Krawczyszyn
  • Roman Becker
  • Zenon Krzywański
  • Stanisław Szumilas
  • Albert Włoch
  • Janusz Piątkowski
  • Andrzej Szafran
  • Jerzy Jędrzejewski
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział – Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” za rozwiązanie: „Maszyna wielozadaniowa typu ŁS-2 WIG – wraz z układem roboczym przeznaczonym do czyszczenia spod przenośników taśmowych”. Autorzy:
  • Roman Sawicki
  • Przemysław Ożga
  • Ryszard Martyniak
Tytuł Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:
 1. Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie za rozwiązanie: „Samojezdny wóz wiercący Face Master 1.8RS”. Autorzy:
  • Lesław Ostapów
  • Ryszard Makuchowski
  • Wojciech Kucfir
  • Mariusz Młyńczak
  • Adam Dumicz
  • Wiesław Kaźmierczak
  • Andrzej Dobrzański
  • Kamil Chrzanowski
  • Piotr Zdończyk
 2. 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny za rozwiązanie: „Numeryczny model hydrogeologiczny 3D w strefie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most”. Autorzy:
  • Paweł Stefanek
  • Krzysztof Janicki
  • Waldemar Świdziński
 3. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. za rozwiązanie: „Zabezpieczenie Upływowe Centralno – Blokujące typu ZUCB”. Autorzy:
  • Krzysztof Światły
  • Aleksander Koreń
  • Janusz Bełz
 4. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Legnicy za rozwiązanie: „Innowacyjna technologia przetopu odpadowych i wtórnych surowców ołowionośnych w piecach obrotowo – wahadłowych IMN Oddział Legnica. Autorzy:
  • Ryszard Chamer
  • Mikołaj Śnieżewski
  • Zygmunt Kurek
  • Andrzej Fedorak
  • Arkadiusz Szpakowski
Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki przyznane zostały:
 1. KGHM ZANAM S.A. za rozwiązanie: „Samojezdny Wóz Transportowy: SWT ZANAM – 10 ROBUST”. Autorzy:
  • Jerzy Głód
  • Kamil Moliński
  • Bogusław Tarnawczyk
  • Robert Kłosowski
  • Artur Nawrot
  • Tomasz Zych
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud za rozwiązanie: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w oddziale młynowni O/ZWR poprzez zastosowanie urządzenia do automatycznego załadunku i rozładunku prętów do młynów – UPM”. Autorzy:
  • Witold Pawlos
  • Andrzej Herda
  • Małgorzata Krzemińska
  • Eugeniusz Rusiński
  • Przemysław Moczko
  • Jan Maziarz
  • Dariusz Kubiak
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych za rozwiązanie: „ Organizacja procesu produkcyjnego podnośników hydraulicznych w firmie WEBER – HYDRAULIKA”. Autor:
  • Paweł Drozd

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!