XLII Dni Nauki i Techniki połączone z Konferencją z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 października 2018r. w Sali Wyżykowskiego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości odbywających się w ramach bieżących Dni Nauki i Techniki – Konferencja z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pt. „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” połączona z inauguracją XLII Dni Nauki i Techniki. Owa uroczystość została zorganizowana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź, a także dzięki pomocy sponsorów: KHGM Polska Miedź S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź, BESTGUM Polska Sp. z o.o., Mine Master Sp. z o.o., PPH Vitbis Sp. z o.o., IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach, Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A. Uroczystość objęta została Honorowym Patronatem: Wojewody Dolnośląskiego, Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. oraz Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Podczas konferencji zostały wygłoszone prelekcje nt.:
 • „Odbudowa państwa polskiego 1918 – 1921” – referat został wygłoszony przez profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – prof. dr hab. Stanisława Dąbrowskiego;
 • „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” – referat został wygłoszony przez Wiceprezesa ZG FSNT NOT w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stefana Góralczyka;
 • „Wkład Inżynierów Polskiej Miedzi w rozwój KGHM i regionu legnicko-głogowskiego” – referat został wygłoszony przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie – mgr inż. Pawła Markowskiego;
 • „Współpraca Organizacji Pracodawców ze Stowarzyszeniami branżowo – technicznymi – znaczenie, rola” – referat wygłoszony przez Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź – mgr Beatę Staszków;
 • „Jubileusz 40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy” – jak nakazuje tradycja jubileuszy, parę słów o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość legnickiego NOT powiedział Wiceprzewodniczący Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy – prof. dr hab. Stanisław Downorowicz.

W drugiej części uroczystości odbyła się inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki, podczas których zostały wręczone Odznak Honorowych NOT oraz nagrody za udział w konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz za udział w konkursie „Dolnośląskiego Mistrza Techniki” organizowanego przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Na wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Warszawie przyznał odznaczenia honorowe NOT naszym Koleżankom i Kolegom za ich wsparcie i zaangażowanie w pracę stowarzyszeniową.

Diamentowe odznaczenia honorowe NOT otrzymali:

 • Krystyna Ciechan,
 • Marek Szczerbiak,
 • Stanisław Downorowicz,
 • Tadeusz Chodorowski.

Złote odznaczenia honorowe NOT otrzymali:

 • Paweł Markowski,
 • Andrzej Rączkiewicz.

Srebrne odznaczenia honorowe NOT otrzymali:

 • Anna Żwirek,
 • Zbigniew Metanowski,
 • Edward Skorupa,
 • Jan Antczak,
 • Zdzisław Bakinowski,
 • Andrzej Czubak,
 • Mariusz Horbal,
 • Andrzej Woźniak.

Odznaki Honorowe wręczył prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT w Warszawie.

Podczas inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki rozstrzygnięty został konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz konkurs o Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki organizowany przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki oraz w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki.

Tytuł Mistrza Techniki otrzymały zespoły:
 1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów za rozwiązanie: „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”. Autorzy: Wojciech Rędowicz, Robert Kazana, Grzegorz Ostafijczuk, Jarosław Gosk.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”. Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.
Tytuł Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:
 1. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. za rozwiązanie: „Stacja transformatorowa typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki”. Autorzy: Paweł Janicki, Aleksander Koreń, Janusz Bełz, Tomasz Lesiewicz, Paweł Kozioł, Andrzej Zychal.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „Centralny system wizualizacji stacji elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.”. Autorzy: Ryszard Biernacki, Grzegorz Bugajski, Grzegorz Mach, Radosław Górecki, Witold Zielonko, Waldemar Mikołajczyk.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System monitoringu pracy samojezdnych maszyn górniczych w KGHM Polska Miedź S.A.”. Autorzy: Marek Andrzejewski, Tadeusz Jankowski, Tomasz Radoń, Paweł Śliwiński, Tomasz Kaniewski, Piotr Biliński, Daniel Kapusta, Tomasz Jankowski.
 4. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rozwiązanie: „Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych”. Autorzy: Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń.
 5. BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie: „Trudnopalna mieszanka gumowa stosowana w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem oraz mieszanka gumowa do kontaktu z żywnością stosowana w zakładach cukrowniczych. Autorzy: Wojciech Orczykowski, Grzegorz Pietrzak.
Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki otrzymała firma:
 1. KGHM ZANAM S.A. za rozwiązanie: „Ruszty kruszarek młotkowych”. Autorzy: Jan Maziarz, Krzysztof Górski, Janusz Jacak, Daniel Onufryk.
Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”. Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.
Tytuł Dolnośląskiego Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:
 1. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice – Sieroszowice za rozwiązanie: „Dyspozytornia ONE CONTROL ROOM”. Autorzy: Radosław Stach, Jacek Olko, Andrzej Herbut, Leszek Borkowski, Piotr Melnarowicz, Grzegorz Gawek, Jarosław Dominik;
 2. FLASH Robotics Sp. z o.o. za rozwiązanie: „EMYS – pierwszy robot społeczny do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3 -7”. Autorzy: Michał Dziergwa, Jan Kędzierski oraz Krzysztof Kubasek.
Wyróżnienie w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:
 1. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rozwiązanie: „DrawWire 3D – system do pomiaru przemieszczeń”. Autorzy: Radosława Tatko i Macieja Orzechowskiego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!