XXXVII Dni Nauki i Techniki

W dniu 17 października 2013 r. w Hotelu Qubus w Legnicy, przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz KGHM ZANAM Sp. z o.o. oraz dzięki pomocy sponsorów – Fundacji Polska Miedź, Związku Pracodawców Polska Miedź, Partner Serwis, w ramach XXXVII Dni Nauki i Techniki odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Odznak Honorowych NOT, nagród za udział w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie – „Laur umiejętności SITG” oraz konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” zorganizowanym przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy.

Odznaki Honorowe wręczali: Pan Jacek Kubielski – Sekretarz Generalny NOT w Warszawie oraz Przewodniczący RF SNT NOT „ZM” – Marek Szczerbiak.

Odznaki Honorowe NOT przyznane zostały następującym osobom:
 1. Śp. Władysławowi Frettowi (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT) – odznakę wręczono wdowie po zmarłym działaczu – Pani Marii Frett
 2. Bernardowi Ślązakowi (Złota Odznaka Honorowa NOT)
 3. Kazimierze Tuchowskiej (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 4. Danucie Gajdzie (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 5. Zbigniewowi Gostyńskiemu (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
Nagrody w konkursie „Laur umiejętności SITG” przyznane zostały:
 1. Kołu Zakładowemu SITG INOVA Sp. z o.o., za rozwiązanie „System łączności ratowniczej RATRA”, którego autorami są:
  • Artur Butryn
  • Jan Moszumański
  • Tomasz Opala
  • Remigiusz Pomykała
  • Bronisław Zabielski
 2. Kołu Zakładowemu SITG CBJ Sp. z o.o. za rozwiązanie: „System automatycznego przygotowania i pomiaru próbek”, którego autorami są:
  • Katarzyna Kucharska
  • Janusz Sitek
  • Anna Rymaszewska

Nagrody wręczali: z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Pan Andrzej Niechwiej oraz Prezesi wyróżnionych zakładów pracy – z firmy INOVA Sp. z o.o. – Pan Leon Łukaszewicz, z Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Kubacki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki.

Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Mistrza Techniki za rok 2012 otrzymały aż trzy zespoły:
 1. KGHM ZANAM sp. z o.o. za rozwiązanie: „Ładowarka Kopalniania LKP – 1601B”, którego autorami są:
  • Jerzy Górniak
  • Bogusław Tarnawczyk
  • Janusz Żurek
  • Mariusz Koliński
  • Krzysztof Jasek
  • Bartłomiej Betlej
  • Jarosław Czupak
  • Wiesław Can
  • Jan Grzebinoga
  • Andrzej Baran
  • Janusz Pieczulis
  • Ireneusz Marcinowicz
  • Mariusz Czupak
  • Marek Dakiniewicz
  • Łukasz Błażejak
  • Michał Skoczylas
  • Tomasz Dziak
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” za rozwiązanie: „Przewoźna stacja transformatorowo – rozdzielcza na napięcie 110/10kV”, którego autorami są:
  • Paweł Markowski
  • Ryszard Biernacki
  • Andrzej Żymalski
  • Andrzej Cisowski
  • Andrzej Herbut
  • Robert Sośnicki
  • Andrzej Walendowski
 3. PARTNER SERWIS Sp. z o.o. za rozwiązanie:  „Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi”, którego autorami są:
  • Ryszard Biernacki
  • Andrzej Herbut
  • Kazimierz Grygorcewicz
  • Wojciech Smoliński
  • Jan Zawilak
  • Tomasz Zawilak
Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki przyznane zostały:
 1. Przedsiębiorstwu Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC – BUD” Wrocław Spółka z o.o. za rozwiązanie: „Wymiana trzonu i pancerza pieca na istniejącym fundamencie”, którego autorami są:
  • Grzegorz Borycki
  • Marcin Czapla
  • Jan Jamróżkiewicz
  • Grzegorz Labus
  • Roman Urbanowicz
 2. KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Głogów” za rozwiązanie: „Poprawa niezawodności pracy napędów konwertorów – RW/544/2009/HMG”, którego autorem jest Stanisław Lewandowicz.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” za rozwiązanie: „Modernizacja wentylatorów zabudowanych w stacjach wentylatorów głównych przy szybach R-VIII oraz R-X”, którego autorami są:
  • Zbigniew Kehle
  • Jerzy Stępień
  • Michał Półtorak
  • Eugeniusz Rusiński
  • Przemysław Moczko
  • Henryk Jadamus – nieżyjący
  • Wiesław Chmielarz
  • Andrzej Wróblewski
 4. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud za rozwiązanie: „Wdrożenie do stosowania mielników żeliwno – chromowych w procesie rozdrabniania realizowanym w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud”. Autorami są:
  • Witold Pawlos
  • Ewelina Kasińska – Pilut
  • Zdzisław Habel
  • Jarosław Prętki
  • Wiesław Machowski
  • Rafał Kaleta
  • Krzysztof Suchecki
  • Paweł Kurzydło
  • Małgorzata Krzemińska

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!

Poniżej zdjęcia z uroczystości