XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu” w Legnicy

W dniach 19-20 października 2017 r. w Legnicy, w ramach Dni Nauki i Techniki, odbyła się XII Konferencja Techniczna o zasięgu krajowym, która poświęcona była koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Została zorganizowana po raz dwunasty przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, której patronowali – Główny Geodeta Kraju, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta Legnicy oraz Starosta Legnicki.

Uczestnikami XII Konferencji Technicznej byli m.in. przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych, oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod.-kan. i inni).

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad zmianami przepisów w Prawie geodezyjnym i kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – w zakresie procedur usytuowania sieci uzbrojenia terenu, definiowania obowiązków inwestora, projektanta i gestora sieci, a także roli Starosty w tych procesach.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Pani Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju, Pani Aneta Seremet – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Robert Pajkert – Geodeta Województwa, Pani Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Pan Stanisław Cegielski – Członek Zarządu Głównego SGP, Pani Bożena Tabisz – Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Pan Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Prezydent Miasta Legnica – Pan Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Pani Janina Mazur, Starosta Złotoryjski – Pan Ryszard Raszkiewicz.