Dostępny

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

390,00 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia.

Koszt szkolenia wynosi 390,00 PLN.

Szkolenie w formie wykładów i zajęć praktycznych. Po szkoleniu egzamin w formie testu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i uczestnictwa w konfekcjonowaniu środków ochrony roślin przez okres 5 lat.

Cel szkolenia:

Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć.

Program szkolenia:
  • Przepisy prawne dotyczące obrotu środkami ochrony roślin
  • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • Integrowana ochrona roślin uprawnych
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  • BHP przy sprzedaży środków ochrony roślin
Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Termin zajęć:

październik 2022

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

brak ustalonego terminu…

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica