Dostępny

Integrowana Produkcja Roślin

250,00 450,00 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia: Integrowana Produkcja Roślin

Koszt szkolenia

Szkolenie podstawowe 450,00 PLN.

Szkolenie uzupełniające 250,00 PLN.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cel szkolenia:

Integrowana produkcja roślin jest nowoczesnym systemem uprawy roślin, który wykorzystuje postęp technologiczny oraz biologiczny, a na pierwszym miejscu stawia zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska. IPR jest systemem dobrowolnym, a uczestnictwo w nim pozwala na otrzymanie zdrowych produktów roślinnych, które podlegają certyfikacji i oznakowaniu logo IP. Aby przystąpić do systemu należy ukończyć szkolenie z zakresu Integrowanej produkcji roślin.

Osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, mogą wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych (opryskiwacze).

Program szkolenia:
 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin
 • Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów
 • Nawożenie integrowanych upraw rolniczych
 • Ochrona upraw rolniczych przed chorobami
 • Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin
Adresaci szkolenia:

Szkolenie podstawowe w zakresie integrowanej produkcji trwa 16 godzin (2 dni) i kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaje wydane zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenie uzupełniające, jednodniowe, to zajęcia dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenia upoważniają do:

 • prowadzenia integrowanej produkcji,
 • ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,
 • stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy.
Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Termin zajęć:

podstawowe 20 – 21 kwietnia 2024 r.

uzupełniające 20 kwietnia 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

podstawowe 21 kwietnia 2024 r.

uzupełniające 20 kwietnia 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica