Dostępny

Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (cieplno-gazowe upr. D2 D3 E2 E3, w tym palacz)

420,00 1860,00 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Nabór trwa!

Koszt kursu łącznie materiałami szkoleniowymi wynosi 420,00 PLN.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 360,00 PLN za złożony wniosek.

Cel kursu:

Celem dokształcenia jest pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu. Szkolenia o wymienionej tematyce kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem aktualnych uprawnień w tym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. – Prawo energetyczne z późn. zmianami.

Termin zajęć:

27-28 listopada 2023 r., godz. 15:30

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

29 listopada 2023 r., godz. 15:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica