Dostępny

Prawo wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektrycznych (upr. D1 E1)

850,00 1570,40 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Forma organizacyjna: zajęcia teoretyczno-laboratoryjne wg obowiązujących przepisów i norm technicznych.

Koszt kursu łącznie z zajęciami praktycznymi, materiałami dydaktycznymi 1-go uczestnika wynosi 850,00 PLN.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 424,20 PLN za złożony wniosek.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych – Dz. U. Nr 89, poz. 828.

Termin zajęć:

01-04.07.2024 r., godz. 15:30

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

05.07.2024 r., godz. 15:30

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica