Dostępny

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż, bez klasy

1450,00 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Koszt kursu wynosi 1450,00 PLN i obejmuje:

 • wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne,
 • opłatę egzaminacyjną (egzamin państwowy), świadectwo, książkę operatora,
 • serwis kawowy.
Organizacja kursu:
 • Tryb całodzienny.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Łukasiewicz-WIT
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Czas trwania: 80 godz.

Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż.
 • Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Łukasiewicz-WIT.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 40 godz.

Uwaga! Podana liczba godzin zajęć praktycznych odnosi się do podgrupy.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
 • Posługiwania się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat
Termin zajęć:

05-14 sierpnia 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

14 sierpnia 2024 r., godz. 8:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica