Dostępny

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

120,00 

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „ZM” w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Koszt szkolenia wynosi 120,00 PLN.

Cel szkolenia:

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu.

Szkolenie okresowe:

Odbywa co najmniej raz na 3 lata chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku.

Termin zajęć:

29 lipca 2024 r., godz. 9:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Czas trwania szkolenia:

Minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 min.