Dostępny

Szkolenie okresowe BHP dla służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb

450,00 

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „ZM” w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Koszt szkolenia wynosi 450,00 PLN.

Cel szkolenia:

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu.

Szkolenie okresowe:

Odbywa co najmniej raz na 5 lat. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby.

Termin zajęć:

23 – 26 kwietnia 2024 r., godz. 9:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Czas trwania szkolenia:

Minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45 min (w tym 4 godziny ćwiczeń).