XLVII Dni Nauki i Techniki

W bieżącym roku Rada Federacji SNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oddział w Legnicy organizuje już po raz 47. Dni Nauki i Techniki. Patronat Honorowy nad tegorocznymi DNiT objęli: Prezydent Miasta Legnicy, Starosta Legnicki, KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w  Warszawie.

W ramach Dni Nauki i Techniki Rada FSNT NOT „ZM” oraz zrzeszone Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne organizuje około 60 seminariów, konferencji, szkoleń oraz imprez rekreacyjnych, w których łącznie udział bierze kilkaset osób. Imprezy, konferencje, seminaria i szkolenia odbywające się w ramach bieżących Dni Nauki i Techniki.

Więcej informacji