Konkurs Mistrza Techniki NOT

Uwaga!

Po raz kolejny Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” organizuje Konkurs Mistrza Techniki. Konkurs ten ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób oraz promocję wybitnych rozwiązań, jak również popularyzowanie nagrodzonych prac i ich twórców.

Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne i wdrożone osiągnięcia w dziedzinach:
  1. Nowych konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu.
  2. Nowych, wysoko wydajnych procesów technologicznych.
  3. Postępowych metod produkcji i rozwiązań organizacyjno -ekonomicznych.
  4. Kształtowania i ochrony środowiska oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do dnia 24 maja 2024 r. można zgłaszać prace, których autorzy wezmą udział w kolejnej edycji Konkursu „Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu bieżącego roku, a wyniki ogłoszone zostaną podczas inauguracji XLVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone zostaną do ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki FSNT-NOT.

Do pobrania: