Ogólnopolski konkurs Mistrza Techniki 2018/2019

Podczas pierwszego dnia IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich13 czerwca 2019 r. o godz. 19.30 podczas Gali Inżynierskiej w ACK Klub STUDIO w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki 2018/2019.

Konkurs ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Zgłaszane są do niego innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

W roku bieżącym, podobnie jak w poprzednich latach, legnicka RF SNT NOT zgłosiła do Ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki kilkanaście rozwiązań, z których trzy zostały nagrodzone.

Jest nam miło poinformować, iż Ogólnopolska Komisja Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT nagrodziła:
  • Rozwiązanie techniczne pt. „Dyspozytornia One Control Room” firmy KGHM Polska Miedź S.A. zostało uhonorowane Nogrodą Prezes FSNT NOT za najbardziej efektywne wdrożenie wynalazku.
  • Rozwiązanie techniczne pt. „STACJA TRANSFORMATOROWA typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu, wizualizacji i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki” firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zostało uhonorowane prestiżowym tytułem: Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019 w dziedzinie ELEKTROTECHNIKI.
  • Rozwiązanie techniczne pt. „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego” firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów zostało uhonorowane Wyróżnieniem w dziedzinie INŻYNIRII ŚRODOWISKA.

Serdecznie gratulujemy!