Dostępny

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem pojazdów szynowych (szkolenie uzupełniające)

250,00 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – szkolenie uzupełniające.

Koszt szkolenia wynosi 250,00 PLN.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Cel szkolenia:

Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Zakres i założenia szkolenia:

  • Szkolenie przewidziane jest na 1 dzień zajęć
  • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego)
Program szkolenia:
  • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tych przepisach
  • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
  • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają ukończone szkolenie podstawowe w w/w zakresie.

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Do pobrania:
Termin zajęć:

25 maja 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

25 maja 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica