Dostępny

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem pojazdów szynowych (szkolenie podstawowe)

380,00 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – szkolenie podstawowe.

Koszt szkolenia wynosi 380,00 PLN.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Cel szkolenia:

Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Zakres i założenia szkolenia:

  • Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć
  • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych – łącznie 14 godzin zajęć (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego)

 

Program szkolenia:
  • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • Integrowana ochrona roślin
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin
Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Do pobrania:
Termin zajęć:

29-30 czerwca 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

30 czerwca 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica