Dostępny

Wytyczne projektowania przejść dla pieszych WR-D-41-3

400,00 520,00 

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zapraszają na cykl szkoleń pn. Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Koszt szkolenia wynosi 520,00 PLN za osobę lub 400,00 PLN dla każdego członka SITK RP oddział Zagłębia Miedziowego (szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a Ustawy o podatku od towarów i usług).

Rabat w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os. (nie dotyczy członków SITK).

Szczegóły szkolenia:

Proponujemy Państwu zajęcia, w których udział ułatwi zrozumienie problematyki uspokojenia ruchu w strefach miejskich oraz przejść dróg przez małe miejscowości. Zadaniem wykładowcy jest przybliżenie zagadnień dotyczących obecnych trendów i uwarunkowań stosowania środków spowalniających ruchu, kompensujących błędy uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszających zagrożenie użytkowników infrastruktury drogowej. Zajęcia prowadzone będą w formie ciągłej dyskusji, zarówno w trakcie prelekcji w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych zadań planistyczno-projektowych.

Cel szkolenia:
  • Zapoznanie z bieżącą sytuacją drogowo-ruchową w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Zapoznanie z faktami dotyczącymi „polityki transportowej” zmniejszania limitu prędkości pojazdów
  • Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowo zaprojektowaną organizacją ruchu w strefach wrażliwych
  • Zapoznanie z możliwościami inżynierskimi w celu uspokojenia ruchu drogowego
  • Dyskusje uczestników nad wytypowanymi obiektami do analiz w stanie istniejącym oraz możliwymi kierunkami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Praktyczne ćwiczenia planistyczne i projektowe doboru rozwiązań inżynierskich oraz ich skutków wdrożeniowych – potencjalnego oddziaływania na użytkowników infrastruktury drogowej
  • Odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników szkolenia uwagi, sugestie bądź doraźne porady w celu zmniejszenia zagrożenia w ruchu drogowym od strony infrastruktury we wskazanych przez uczestników lokalizacjach
Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg, pracownicy organów zarządzających ruchem na drodze, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Mackun

Absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier z uprawnieniami do projektowania dróg, audytor i trener przyszłych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) i inspektorów brd, starszy wykładowca na Politechnice Gdańskiej, prowadzi biuro inżynieryjne. W swojej karierze zajmował się m.in. realizacją zaawansowanych pomiarów ruchu oraz/lub koncepcji przebudowy transportowych węzłów integracyjnych w Wejherowie, Wejherowie Śmiechowie, Redzie, Rumi Janowo, Lęborku, brał udział lub prowadził około 350 projektów studialnych lub koncepcyjnych w zakresie transportu, bezpieczeństwa i planowania. Autor licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast – części transportowej, członek zespołu SUMP dla miasta Gdańsk, współautor systemu certyfikacji szkół w Gdański w zakresie mobilności zrównoważonej, kierownik zespołu prowadzącego od 2016 audyt brd w zakresie organizacji ruchu i oświetlenia około 4000 przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Ponadto na swoim koncie ma współpracę zagraniczną, w tym np. współprowadzenie zajęć nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Uniwersytecie w Linkoping (Szwecja). Współautor istotnych publikacji m.in. Ochrona Pieszych – Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych – dokument rekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania , Wytyczne do oceny wpływu reklam zewnętrznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego – dla GDDKIA i NCBIR.

Do pobrania:
Termin zajęć:

listopad 2022

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica