Architektura

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna oferuje wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych. Nasi Klienci mogą liczyć również na pomoc administracyjno-prawną podczas realizacji usługi.

Oferujemy m.in.:
 • Adaptacje projektów budowlanych
 • Projekt zagospodarowania działek
 • Kompletowanie dokumentacji projektowej
 • Kierowanie budową
 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Aranżacje wnętrz
 • Wizualizacje
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Inne usługi z zakresu architektury:
  • kosztorysy wykonawcze, powykonawcze, przedmiary, wyceny robót
  • inwentaryzacje budowlane
  • okresowe przeglądy techniczne budynków
  • ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i technologiczne
  • projekty branżowe (instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, gazowe i specjalistyczne)
  • projekty zagospodarowania działek do domów typowych
  • projekty kolorystyki elewacji budynków, projekty ogrodzeń i ogrodów
  • uzgodnienia i opinie rzeczoznawców
  • sporządzenie Książek Obiektów Budowlanych
  • analizy możliwości adaptacji obiektów i lokali
  • analizy zmiany sposobu użytkowania obiektów i lokali
  • analizy obiektów objętych ochroną konserwatorską
  • audyty energetyczne
Kontakt

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76 852 43 79
Tel.: 509 991 205
Adres a-mail: pracownia@not.legnica.pl