Doradztwo inwestycyjne

Oferujemy doradztwo inwestycyjne w zakresie wyboru nieruchomości gruntowych pod planowane przedsięwzięcia oraz prowadzimy procedurę administracyjno-prawną nad realizowanymi projektami.

Kontakt:

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76 852 43 79
Tel.: 509 991 205
Adres a-mail: pracownia@not.legnica.pl