Strategie rozwoju

Zajmujemy się również planowaniem strategicznym. Oferujemy opracowanie strategii rozwoju gmin i większych obszarów, aktualizacje wcześniej sporządzonych strategii, a także opracowanie branżowych strategii i programów rozwojowych, zorientowanych na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.

Oferujemy m.in.:
  • plan rozwoju lokalnego,
  • lokalne programy rewitalizacji,
  • program ochrony środowiska,
  • plan gospodarki odpadami,
  • programy rozwoju infrastruktury turystycznej (koncepcje przebiegu pieszych, rowerowych czy narciarskich tras turystycznych).

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na aktualizację bądź sporządzenie nowych strategii rozwoju w celu dostosowania ich do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza tych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Pragniemy nadmienić, że we wszystkich wspomnianych dziedzinach posiadamy niezbędne referencje.

Kontakt

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76 852 43 79
Tel.: 509 991 205
Adres a-mail: pracownia@not.legnica.pl