Dostępny

Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych dla osób posiadających zaświadczenie MEN

350,00 587,98 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi wynosi 350,00 PLN.

Koszt egzaminu UDT wynosi 268,33 PLN.

Szczegóły kursu:

Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych (wózki gazowe, spalinowe, elektryczne) dla osób posiadających zaświadczenie MEN.

W dniu 13 maja 2020 r. weszło w życie nowe obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 852). W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
  3. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Czas trwania: 2 dni

Termin zajęć:

Skontaktuj się, aby ustalić termin

Siedziba NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

Termin egzaminu ustala UDT

Siedziba NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica