Dostępny

Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV i bez ograniczenia napięcia (upr. D1 E1)

650,00 1498,40 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Nabór trwa!

Koszt kursu łącznie materiałami szkoleniowymi wynosi 650,00 PLN.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 424,20 PLN za złożony wniosek.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów oraz prac montażowych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji.

Termin zajęć:

20-24 maja 2024 r., godz. 15:30

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

24 maja 2024 r., godz. 15:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica