Środki ochrony roślin – szkolenia podstawowe i okresowe

Zapraszamy na szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania oraz stosowania środków ochrony roślin w miesiącu lutym 2022 r.