II Mistrzostwa Polski diagnostów samochodowych

Szanowni Państwo,

W roku bieżącym Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy organizuje cieszące się ogromną frekwencją i popularnością II Mistrzostwa Polski diagnostów samochodowych (w tym studentów) i uczniów szkół branżowych/zawodowych kształcących w kierunku samochodowym. Organizatorzy postanowili wrócić do terminu październikowego, w związku z powyższym Mistrzostwa w roku bieżącym odbędą się w Legnicy w dniach 21 – 22 października 2022r.

Główny cel turnieju to podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego jego prestiżu i umiejętności – a chodzi gównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów w takim zakresie jak przewidują przepisy by wyeliminować tzw. zjawisko na skróty czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rej bez przeglądu. Cel tak można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń i praktyk na stacjach kontroli technicznych wykonując badanie techniczne a nie tylko na zajęciach teoretycznych.

Intencją turnieju jest zwrócenie uwagi na jakość pracy diagnostów, w tym na wyposażenie jakie mają do dyspozycji w SKP, tj. często zbyt stare i wysłużone, a także nieadekwatne do nowej generacji pojazdów tzw. elektronicznych. Zamiarem organizatorów jest podniesienie rangi diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów nie tylko w kraju ale także na forum Unii Europejskiej.